Girl in a jacket

MP CRM (HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG)

MP CRM (QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG) là một yếu tố cơ bản trong quy trình kinh doanh. Sản phẩm MP CRM của chúng tôi là phần mềm được vận hành trên nền tảng Windows/Linux, SQL; hoạt động trên ứng dụng hoặc web; cho phép nhiều người dùng với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Girl in a jacket

INTERVIEW BOX

Nền tảng giúp ứng viên luyện tập phỏng vấn, giúp nhà tuyển dụng rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí tuyển dụng.

Girl in a jacket

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Hệ thống quản lý tuyển dụng là giải pháp đa chức năng nhằm mục đích phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý công việc trong quá trình tuyển dụng ứng viên cho doanh nghiệp.

Girl in a jacket

JOBBOX

Nền tảng tuyển dụng chi phí thấp dành cho doanh nghiệp với hàng nghìn cộng tác viên thường xuyên.

Girl in a jacket

MPS eKYC

Là giải pháp xác thực, định danh khách hàng điện tử, dựa trên 3 kỹ thuật do MPS phát triển.

Girl in a jacket

MUA SẮM CÔNG

Mua sắm công là một ứng dụng điện thoại được phát triển dành riêng cho Cục Quản lý Đấu thầu. Ứng dụng có sẵn trên cả hai nền tảng IOS và Android, cho phép người dùng cập nhật thông tin đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu theo thời gian thực.