3 Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên đang HOT

Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên là một trong những hoạt động quan trọng của quản lý nhân sự, nhằm đánh giá kết quả làm việc, thái độ, kỹ năng và năng lực của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Đánh giá hiệu quả công việc có nhiều mục đích khác nhau.

Để đánh giá một cách khách quan và chính xác, cần có một bảng đánh giá chi tiết và khoa học. Bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên có thể được thiết kế theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, ngành nghề và văn hóa của tổ chức. Tuy nhiên, một bảng đánh giá hiệu quả thực hiện công việc thông thường sẽ bao gồm các phần sau.

Thông tin cần có trong mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Khi thực hiện việc đánh giá, chúng ta cần nắm rõ được những thông tin:

Thông tin cá nhân của nhân viên

Phần này ghi rõ họ tên, chức vụ, phòng ban, ngày vào làm và thời gian đánh giá của nhân viên.

Tiêu chí đánh giá

Phần này liệt kê các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc nhân viên, bao gồm:

  • Kết quả công việc: Đo lường mức độ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu được giao cho nhân viên trong thời gian đánh giá.
  • Thái độ làm việc: Đo lường mức độ tuân thủ các quy định, chính sách và văn hóa của tổ chức; sự chuyên cần, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của nhân viên.
  • Kỹ năng làm việc: Đo lường mức độ sử dụng các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý (nếu có) của nhân viên trong công việc.
  • Năng lực làm việc: Đo lường mức độ phát huy các năng lực cốt lõi của tổ chức (ví dụ: sáng tạo, khách hàng tâm lý, hướng tới kết quả…) của nhân viên trong công việc.

Mỗi tiêu chí đánh giá có thể được chia nhỏ thành các mục nhỏ hơn, tùy thuộc vào đặc thù của công việc và yêu cầu của tổ chức. Mỗi mục đánh giá có thể được định nghĩa rõ ràng và có một thang điểm để đo lường, ví dụ: 1-5, A-E, hoặc tốt - khá - trung bình - yếu - kém.

Thông tin cần có trong mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Nhận xét và góp ý

Phần này cho phép người đánh giá (thường là cấp trên trực tiếp) và nhân viên có thể viết nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu, thành tích nổi bật, khó khăn gặp phải và góp ý cải thiện cho nhau.

Kế hoạch hành động

Phần này ghi rõ các mục tiêu công việc, kế hoạch hành động và phương án cải tiến cho nhân viên trong thời gian tới, dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả  thực hiện công việc của nhân viên. Phần này cũng có thể bao gồm các yêu cầu về đào tạo, phát triển năng lực và sự hỗ trợ của tổ chức cho nhân viên.

Xác nhận và ký tên

Phần này ghi rõ ngày tháng năm đánh giá, xác nhận và ký tên của người đánh giá và nhân viên. Phần này nhằm chứng minh sự đồng thuận và cam kết của cả hai bên về kết quả đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân sự

>>> Xem thêm: Đánh giá năng lực nhân sự 360

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Dưới đây là một số mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên cho một vị trí nhân viên kinh doanh. Bạn có thể tham khảo và điều chỉnh theo nhu cầu của tổ chức.

Mẫu 1: 

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Mẫu 2:

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Mẫu 3:

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

>>>> Xem thêm: Quy trình đánh giá nhân sự 360 độ

Lưu ý khi lập mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

Để lập mẫu bảng một cách hiệu quả và chính xác, bạn cần lưu ý các điểm sau:

  • Xác định rõ mục tiêu, thời gian và phạm vi của việc đánh giá hiệu quả công việc. Bạn cần biết bạn muốn đánh giá nhân viên về điều gì, trong bao lâu và áp dụng cho những nhân viên nào.
  • Thiết kế Mẫu bảng đánh giá hiệu quả thực hiện công việc phù hợp với đặc thù của công việc và yêu cầu của tổ chức. Bạn cần chọn các tiêu chí đánh giá có liên quan, có ý nghĩa và có thể đo lường được. Bạn cũng cần định nghĩa rõ ràng các tiêu chí đánh giá và thang điểm để tránh sự hiểu lầm và sai sót.x
  • Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc nhân viên một cách khách quan, công bằng và minh bạch. Bạn cần dựa trên các bằng chứng, số liệu và sự thật để đánh giá nhân viên, không dựa trên cảm xúc, thiên vị hoặc định kiến. Bạn cũng cần thông báo trước cho nhân viên về quy trình, tiêu chí và thời gian đánh giá để họ có thể chuẩn bị tốt hơn.
  • Đối thoại và phản hồi với nhân viên về kết quả đánh giá . Bạn cần tạo cơ hội cho nhân viên có thể tự đánh giá, tự nhận thức và tự phản hồi về kết quả công việc của mình. Bạn cũng cần giao tiếp với nhân viên một cách tôn trọng, thẳng thắn và xây dựng. Bạn nên khen ngợi những điểm mạnh, thành tích nổi bật của nhân viên, đồng thời góp ý, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên khắc phục những điểm yếu, khó khăn trong công việc.
  • Lập kế hoạch hành động và theo dõi kết quả của việc đánh giá hiệu quả công việc. Bạn cần xác định các mục tiêu công việc, kế hoạch hành động và phương án cải tiến cho nhân viên trong thời gian tới, dựa trên kết quả đánh giá công việc nhân viên. Bạn cũng cần theo dõi, kiểm tra và đánh giá lại kết quả công việc của nhân viên sau một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra sự tiến bộ và hiệu quả của việc đánh giá.

Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân sự là một hoạt động quan trọng của quản lý nhân sự, nhằm đánh giá kết quả làm việc, thái độ, kỹ năng và năng lực của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên có nhiều mục đích, như phản ánh khách quan về hiệu suất làm việc của nhân viên, tạo cơ hội cho nhân viên tự phát triển bản thân, là cơ sở để thưởng, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển nhân sự, và là cơ sở để xây dựng mục tiêu công việc, kế hoạch hành động và phương án cải tiến cho nhân viên trong thời gian tới.

>>>> Xem thêm: Tiêu chí đánh giá thái độ làm việc nhân viên

Để đánh giá hiệu quả một cách khách quan và chính xác, cần có một bảng đánh giá chi tiết và khoa học. Bảng đánh giá hiệu quả công việc có thể được thiết kế theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, ngành nghề và văn hóa của tổ chức. Tuy nhiên, một bảng đánh giá nhân viên thông thường sẽ bao gồm các phần sau: thông tin cá nhân của nhân viên, tiêu chí đánh giá, nhận xét và góp ý, kế hoạch hành động và xác nhận và ký tên.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên, cách thiết kế và lập mẫu bảng, cũng như các lưu ý khi lập Mẫu bảng đánh giá. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong việc đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên của mình.