Dịch vụ

MP Solutions- Nhà cung cấp Hệ sinh thái sản phẩm 
và dịch vụ Công nghệ thông tin chất lượng cao

MPS không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ chất lượng, đẳng cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của các Cơ quan, tổ chức và chất lượng cuộc sống của người Việt
Thiết kế triển khai các giải pháp phần mềm
Tìm hiểu
Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Tìm hiểu
Tư vấn và triển khai hạ tầng công nghệ thông tin
Tìm hiểu
Nghiên cứu phát triển Giải pháp IoT/AI
Tìm hiểu

Bạn cần tư vấn về giải pháp/triển khai dự án?

Liên hệ MP Solutions để được tư vấn, hỗ trợ

Gửi yêu cầu