Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

I. Bối cảnh 

Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này. 

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến việc nghiên cứu, bỏ vốn để mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu để phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả vận hành trong một thời hạn nhất định. Ở giai đoạn chuẩn bị, dự án ứng dụng công nghệ thông tin được thể hiện thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ trên thế giới, CNTT là công cụ đắc lực giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, thúc đẩy tăng trưởng và đột phá trong hoạt động kinh doanh; đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan, tổ chức, các cấp quản lý và người dân trong hoạt động Chính phủ điện tử. 

Để một doanh nghiệp, tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo tối ưu năng suất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và quản lý, cơ sở hạ tầng CNTT và phần mềm hỗ trợ phải đủ mạnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn CNTT, MP Solutions cam kết mang đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải pháp CNTT hiện đại, tiêu chuẩn, an toàn. Với việc liên tục cải tiến, áp dụng các công nghệ mới nhất, các doanh nghiệp/tổ chức sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng giải pháp CNTT hiệu quả với chi phí đầu tư thấp nhất.

II. Các dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

MP Solutions tự hào mang đến cho các doanh nghiệp/tổ chức các dịch vụ tư vấn CNTT chất lượng, tối ưu về chi phí và hiệu quả triển khai, được nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam ứng dụng hiệu quả, phục vụ công tác quản lý và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1. Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT

 - Đánh giá hiện trạng Hệ thống thông tin cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm:

    + Phần mềm ứng dụng;

    + Hạ tầng CNTT;

    + An ninh, an toàn;

    + Nhân lực;

    + Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT.

 - Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

    + Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh;

    + Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng CNTT, hạ tầng CNTT;

    + Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp CNTT, hạ tầng CNTT;

    + Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.

2. Tư vấn lập dự án đầu tư / lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

 - Tư vấn khảo sát:

    + Lập Nhiệm vụ khảo sát (nếu cần);

    + Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của dự án;

    + Xây dựng báo cáo khảo sát.

 - Lập dự án đầu tư, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:

    + Đánh giá hiện trạng và sự cần thiết đầu tư;

    + Xác định lại mục tiêu, quy mô đầu tư;

    + Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ;

    + Phân tích hiệu quả đầu tư;

    + Lập Thiết kế sơ bộ;

    + Lập Tổng mức đầu tư.

3. Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán

- Nghiên cứu các tài liệu đã có của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Nghiên cứu Thiết kế sơ bộ của dự án;

- Đề xuất khảo sát bổ sung (nếu cần);

- Lập Thiết kê thi công tuân thủ theo Thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt;

- Nghiên cứu các nội dung chi phí liên quan đến Thiết kế thi công, xác định Tổng dự toán của Dự án;

- Hoàn thiện Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án;

4. Tư vấn giám sát và quản lý dự án CNTT

-  Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án CNTT;

-  Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT;

III. Lợi ích mang lại cho khách hàng

 - Thấu hiểu về các điểm mạnh và hạn chế hiện nay của hệ thống CNTT trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

 - Tối đa hóa lợi ích đầu tư CNTT, duy trì và nâng cao tính cạnh tranh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tích hợp công nghệ tiên tiến và phù hợp nhất;

- Được hỗ trợ bởi đội ngũ tư vấn CNTT chuyên nghiệp với kiến thức Công nghệ thông tin chuyên sâu & am hiểu nghiệp vụ về hoạt động vận hành kinh doanh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

 - Dễ dàng đo lường hiệu quả hoạt động CNTT;

 - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đầu tư CNTT hàng năm rõ ràng và đầy đủ;

 - Tối ưu hóa phân bổ chi phí đầu tư CNTT;

 - Nâng cao khả năng triển khai thành công các dự án CNTT;

 - Tận dụng tối đa các tài sản và nguồn lực sẵn có của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Nâng cao sự hài lòng của cán bộ nhân viên;

- Gắn kết đầu tư CNTT với các chiến lược kinh doanh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

IV. Dự án tiêu biểu

 - Tư vấn, thiết kế, triển khai đầu tư dự án Nâng cấp thiết bị An toàn thông tin và mạng nội bộ- Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng 

 - Tư vấn, triển khai phần mềm ERP- Công ty cổ phần công nghệ TKS Việt Nam

 - Tư vấn, triển khai Chuyển đổi số doanh nghiệp- MP Group, MP Telecom…