Mô hình SMART là gì? Cách đặt mục tiêu theo SMART hiệu quả

Mô hình SMART là một mô hình giúp doanh nghiệp hay các chuyên gia trong lĩnh vực marketing thiết lập và đánh giá tính cụ thể về mức độ khả thi, tính hợp lý của các mục tiêu trong kế hoạch marketing tổng thể. Mô hình này còn hỗ trợ để doanh nghiệp có thể xác định được mục tiêu marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm khác nhau.

Mô hình SMART đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu, tăng năng suất và hiệu quả cao trong các chiến dịch marketing. Mô hình này sẽ đánh giá các mục tiêu marketing dựa trên 5 tiêu chí sau: S – Specific (Tính cụ thể), M – Measurable (Đo lường được), A – Actionable (Tính Khả thi), R – Relevant (Sự Liên quan), T – Time-Bound (Thời hạn đạt được mục tiêu).

>>> Có thể bạn quan tâm: Sơ đồ Gantt là gì

Khái niệm mô hình SMART là gì? Ví dụ cụ thể

Mô hình SMART là một mô hình dùng để thiết lập mục tiêu hiệu quả dựa theo 5 tiêu chí để đánh giá: Specific (Cụ thể), Measurable (Có thể đo lường được), Actionable (Tính khả thi), Relevant (Sự liên quan) và Time-Bound (Thời hạn đạt được mục tiêu). Nó cũng được coi là nguyên tắc thông minh và được ứng dụng nhiều nhất để xây dựng mục tiêu. Mô hình này có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, quản lý bán hàng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp, cũng như cho các cá nhân muốn vạch ra con đường phát triển rõ ràng nhất.

Khái niệm mô hình SMART và ví dụ cụ thể

Mô hình SMART là gì?

Ví dụ về việc áp dụng mô hình mục tiêu theo SMART: Giả sử bạn muốn tăng doanh thu bán hàng của công ty trong năm tới. Bạn có thể áp dụng mục tiêu theo SMART để xác định mục tiêu cụ thể như sau:

 • Specific (Cụ thể): Tăng doanh thu bán hàng của công ty lên 20% so với năm trước.
 • Measurable (Có thể Đo lường được): Đo lường được sự tăng trưởng doanh thu bán hàng qua các báo cáo tài chính hàng quý.
 • Actionable (Tính Khả thi): Có thể đạt được mục tiêu bằng cách tăng cường hoạt động marketing, mở rộng thị trường, và cải thiện chất lượng sản phẩm.
 • Relevant (Sự Liên quan): Mục tiêu này phù hợp với chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.
 • Time-Bound (Thời hạn đạt được mục tiêu): Đặt ra thời hạn để hoàn thành mục tiêu là 1 năm.

Như vậy, việc áp dụng mục tiêu SMART giúp bạn xác định được mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn để hoàn thành. Điều này sẽ giúp bạn có được một kế hoạch rõ ràng và hiệu quả để đạt được mục tiêu của mình.

>>> Xem thêm: Đọc vị tâm lý khách hàng theo độ tuổi

Tác dụng của việc áp dụng mô hình SMART

Việc áp dụng mô hình SMART trong marketing mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. MP Solutions sẽ chia sẻ một số lợi ích chính bao gồm:

 • Cụ thể hóa mục tiêu: Mục tiêu SMART sẽ giúp các doanh nghiệp cụ thể hóa mục tiêu của mình bằng những chỉ số đo lường cụ thể. Nhờ điều này mà mục tiêu của doanh nghiệp sẽ hiện ra cụ thể trên một bức tranh, rất dễ để quan sát và hình dung.
 • Tăng độ phù hợp, chính xác của mục tiêu: SMART giúp doanh nghiệp xác định được những mục tiêu phù hợp với chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.
 • Cải thiện tính đo lường của mục tiêu: Mô hình giúp doanh nghiệp có thể tính toán được chính xác tiến độ triển khai công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu.
 • Phù hợp với mục tiêu công ty: SMART giúp liên kết các mục tiêu marketing với chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.
 • Gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên: Mô hình giúp tạo ra sự rõ ràng, minh bạch trong việc đặt ra và theo dõi các mục tiêu, từ đó gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên.

Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART

Để xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART
 • Specific (Cụ thể): Xác định rõ ràng mục tiêu của bạn. Hãy làm rõ nhất về mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Sử dụng ngôn ngữ cụ thể và tránh những thông tin mơ hồ hoặc chung chung.
 • Measurable (Có thể Đo lường được): Xác định cách để bạn có thể đo lường được sự thành công của mục tiêu. Hãy đưa ra những chỉ số cụ thể để đo lường được tiến độ hoàn thành mục tiêu.
 • Actionable (Tính Khả thi): Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có thể đạt được. Hãy xác định những nguồn lực cần thiết để hoàn thành mục tiêu và đánh giá xem liệu bạn có đủ khả năng để hoàn thành mục tiêu hay không.
 • Relevant (Sự Liên quan): Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có liên quan đến chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của công ty. Mục tiêu của bạn phải phù hợp với mục tiêu chung của công ty.
 • Time-Bound (Thời hạn đạt được mục tiêu): Đặt ra thời hạn để hoàn thành mục tiêu. Hãy xác định thời gian cụ thể để hoàn thành mục tiêu và theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu trong suốt quá trình triển khai.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Hệ thống đánh giá năng lực nhân sự

Mô hình SMART trong kinh doanh là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp thiết lập và đánh giá chi tiết nhất về mức độ khả thi và tính hợp lý của các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch Marketing. Việc áp dụng mô hình SMART trong Marketing mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tăng cường hiệu quả trong việc triển khai các chiến dịch marketing. Để xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART, bạn có thể thực hiện theo các bước đã được trình bày ở trên.